Sponsors

150 jaar LEL

clipopendeur

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Persoonlijke gegevens

We streven ernaar je op deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen noch de Koninklijke Handboogmaatschappij Leopold I Leopoldsburg, noch de webmaster, hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van via de website geboden of gevraagde diensten of informatie geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft, worden door ons bewaard.
Deze informatie wordt niet gebruikt om je te herkennen bij een bezoek aan onze site. De informatie wordt gebruikt om aan je verzoek te voldoen en je optimaal van dienst te kunnen zijn. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, personen of bedrijven.

Bescherming van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van persoonlijke gegevens.

Wijziging van gegevens

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Je kan deze gegevens ook steeds laten wijzigen of verwijderen. De gegevens in verband met onze elektronische nieuwsbrieven, kan je zelf aanpassen. Je kan eventueel ook zelf je abonnementen op onze nieuwsbrieven annuleren.

E-mails en nieuwsbrieven

Onze e-mails, met eventuele bijlagen, zijn alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie zij gericht zijn en enkel voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Zij kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de vereniging stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van ons ontvangt, vragen wij dat te melden en de e-mail te wissen.
Voor onze elektronische nieuwsbrieven gelden dezelfde voorwaarden als voor de website.

Website

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Als u teksten, afbeeldingen of andere items van deze website wil reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen. Dat geldt niet voor de documenten op de downloadpagina's. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn echter geregistreerde handelsmerken. U neemt dus best contact op met de betreffende organisatie, dienst of bedrijf.
Als wij u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op deze website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u ons tegen aanspraken van derden.
De op deze site gebruikte foto's zijn eigen foto's van de Koninklijke Handboogmaatschappij Leopold I Leopoldsburg, of rechtenvrij of foto's die onder Creative Commons vallen. De op deze site gebruikte videoclips zijn eigen producties van de Koninklijke Handboogmaatschappij Leopold I Leopoldsburg, tenzij anders vermeld.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar deze website
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar pagina's van deze website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van onze website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks of iframes (inline frames) mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

4. Links naar websites beheerd door derden
Eventuele links op deze site naar websites die beheerd worden door derden zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Wij controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.

5. Aansprakelijkheid
De informatie op lel-leopoldsburg.be is zo nauwkeurig mogelijk. Wij streven ernaar u zo nauwgezet en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op deze website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de Koninklijke Handboogmaatschappij Leopold I Leopoldsburg hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via deze website aangeboden of gevraagde informatie en/of diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.