Sponsors

150 jaar LEL

clipopendeur

Voor het maken van een gedraaide pees heb je nodig:

  • peesdraad: Dacron of Fast Flight
  • een peespank (peesbok) voor de gedraaide pees
  • een wikkelklos
  • was
  • een cutter (b.v. breekmes)
  • een meter in duim of centimeter

Eerste stap

Maak een knoop in de draad om hem aan de peesbok te bevestigen. Loop met de draad om de dubbele rij nagels A naar de uiterste nagel B. Kom terug en omloop pen C om naar nagel D te gaan en vertrek terug naar de onderste van de dubbele rij nagels.

Herbegin telkens over de volgende nagel en herhaal dit zoveel keer als nodig (b.v. voor een 16-draads pees heb je twee strengen van 8 draden nodig). Voor het goed verdelen van de spanning is altijd eenzelfde aantal draden per streng nodig.

Tweede stap

Snij vervolgens met een mesje de draden op de bok door en neem de streng van de peesbok. Maak nu op dezelfde wijze de tweede streng.

Derde stap

Smeer de uiteinden van de strengen overvloedig in met was over een lengte van ongeveer 10 duim (25,4 cm).

Vierde stap

Plaats de twee strengen op elkaar met de uiteinden gelijk. Draai nu de twee strengen in mekaar, tegen wijzerzin in, over een lengte van 3 duim te beginnen vanaf 8 duim van het einde.

Vijfde stap

Maak een oog met het gedraaide deel. Doe dit door het eerste uiteinde rond de bovenste streng te wikkelen en de tweede rond de onderste. Bij een tweekleurige pees wikkel je kleur om kleur.

Let op dat je de uiteinden ditmaal in wijzerzin rond de strengen draait.

Zesde stap

Druk de strengen met de vingers goed in mekaar en draai ze vervolgens weer tegen wijzerzin in krachtig over elkaar. Een dertigtal draaiingen volstaan. Vervolgens goed inwassen en de weerstand testen met de hand.

Zevende stap

Het eerste oog is gemaakt. Spreid nu de pees uit en maak het tweede oog weer volgens stappen 3 t.e.m. 6.

Achtste stap

De twee ogen zijn nu voltooid. Haak een oog achter de pen (ik gebruik de deurklink) en draai de pees een twintigtal keer op tegen wijzerzin in.

Negende stap

De pees verkort of verlengt door ze op of af te draaien. Een minimum van 6 draaiingen dient zeker behouden te blijven. Plaats de pees op de boog om ze toe te laten zich te reken en regel de peeshoogte door de pees op te draaien.

Tiende stap

Maak met behulp van een winkelhaak een merkpunt boven (2 duim) en onder (6 duim) van het centrum. Wikkel hiertussen de serving.

Ziedaar je pees, klaar voor het gebruik.

Opmerking:

De lengte van de pees bepaalt men door de middelste pen. Door de nagels van A verder uit elkaar te zetten, gaat het vlechtwerk van de ogen geleidelijker over de pees. Let er wel op dat de pees niet te kort wordt.

Bij Rocky Mountain Specialty Gear vonden we onderstaande foto's. We kregen toestemming ze te gebruiken.
Hun tutorial 'How To Make A Round 2 Bundle Flemish Bowstring' vind je hier >>>.